در زیر می توانید لیست شماره تلفن هایی که موسیقی های برتر را انتخاب کرده اند ببینید . با ارسال کد هر آهنگ ، به شماره پیامک 30007654321144 پنج موسقی برتر وبسایت را مشخص کنید . هر پیامک یک امتیاز برای هر آهنگ به شمار می آید .


آهنگ مزقون از راکتور به همراه سناتور ( 5 امتیاز )
***09123496 ( 15 بهمن 1389 )
***09123496 ( 8 بهمن 1389 )
***09383911 ( 6 بهمن 1389 )
***09127964 ( 5 بهمن 1389 )
***09124093 ( 5 بهمن 1389 )

آهنگ وقتی عکست رو می بینم از دانیال احمدی ( 2 امتیاز )
***09369153 ( 24 دی 1389 )
***09398566 ( 21 دی 1389 )

آهنگ اسمال آقا از مقصد باند ( 1 امتیاز )
***09122584 ( 14 بهمن 1389 )

آهنگ برگرد از امیر تتلو ( 1 امتیاز )
***09390994 ( 14 دی 1389 )

آهنگ مال منی تو از کیوان رازور به همراه امین ( 1 امتیاز )
***09363519 ( 1 بهمن 1389 )

آهنگ یادت میارم از امیزاپور به همراه انوش ، ساسان و آرمان ( 1 امتیاز )
***09367674 ( 5 بهمن 1389 )

ریمیکس آهنگ سوسن خانم از دیجی عماد به همراه بروبکس ( 1 امتیاز )
***09198319 ( 9 بهمن 1389 )